Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm

Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm

Giới thiệu các mẫu sản phẩm sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm

Các sản phẩm sàn nhựa ngày càng được sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Vừa qua sàn nhựa Galamax đã mang đến thị trường Việt Nam các sản phẩm sàn nhựa thế hệ mới với các quy cách: sàn nhựa Galamax 2mm, sàn nhựa Galamax 3mm, sàn nhựa galamax 4,2mm.

Xem thêm mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2 mm và 4.2 mm
Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2mmMẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2mm


Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm:

Quy cách
Kích thước: 915.4 x 153.4 x 3 ( mm ).
Đóng gói: 20 miếng = 2.81 m2
Công nghệ: Germany .

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 301
 

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2mm FO 301
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 301
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2mm FO 301
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 301 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 302

 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2mm FO 302
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 302
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2mm FO 302
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 302 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 303
 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2mm FO 303
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 303
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 303
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 303 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 304
 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 304
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 304
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 304
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 304 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 305

 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 305
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 305
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 305
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 305 - Bề mặt
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 306

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 306
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 306
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 306
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 306 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 307

 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 307
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 307
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 307
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 307 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 308

 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 308
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 308
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 308
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3mm FO 308 - Bề mặt

 

*Lưu ý : Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl khách hàng tham khảo được Gia Hoàng chụp thực tế dưới điều kiện ánh sáng tự nhiên ( Mặt trời ). Màu sắc sàn nhựa có độ chuẩn tương đối khách hàng sẽ được tham khảo mẫu thực tế khi có nhu cầu lắp đặt sản phẩm.

Bài viết khác

Hotline Hotline