Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm

Giới thiệu các mẫu sản phẩm sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm

Các sản phẩm sàn nhựa ngày càng được sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Vừa qua sàn nhựa Galamax đã mang đến thị trường Việt Nam các sản phẩm sàn nhựa thế hệ mới với các quy cách: sàn nhựa Galamax 2mm, sàn nhựa Galamax 3mm, sàn nhựa galamax 4,2mm.

Xem thêm mẫu sàn nhựa Galamax 2mm  và 3mm:

 
Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 2 mmMẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 3 mm


Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm:

Quy cách
Kích thước: 936 x 151 x 4.2 ( mm ).
Đóng gói: 12 miếng = 1.7 m2
Công nghệ: Germany .

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 401
 

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 401
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 401
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 401
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 401 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 402
 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 402
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 402
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 402
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 402 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 403
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 403
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 403
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 403
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 403 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 404
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 404
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 404
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 404
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 404 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 405
 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 405
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 405
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 405
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 405 - Bề mặt
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 406

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 406
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 406
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 406
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 406 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 407
 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 407
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 407
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 407
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 407 - Bề mặt

Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 408
 
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 408
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 408
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 408
Sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl 4.2 mm EV 408 - Bề mặt

 

*Lưu ý : Mẫu sàn nhựa Galamax Luxury Vinyl khách hàng tham khảo được Gia Hoàng chụp thực tế dưới điều kiện ánh sáng tự nhiên ( Mặt trời ). Màu sắc sàn nhựa có độ chuẩn tương đối khách hàng sẽ được tham khảo mẫu thực tế khi có nhu cầu lắp đặt sản phẩm.
Nhập tên bạn muốn hiển thị
Gửi bình luận

Bài viết khác