Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm

Giới thiệu các sản phẩm sàn gỗ Vario Malaysia quy cách 12mm tại thị trường sàn gỗ Việt Nam.

Đến với thị trường sàn gỗ Việt Nam , Sàn gỗ Vario Malaysia mang đến thị trường 2 quy cách sàn gỗ 12mm bao gồm: sàn gỗ Vario 12mm bản nhỏ và sàn gỗ Vario 12mm bản lớn ứng với hai phong cách khác nhau mang lại nét tinh tế, hài hài, ấm cúng cũng như sự mộc mạc tự nhiên cho không gian sống của bạn.

Nhấn vào hình để xem thêm mẫu sàn gỗ Vario bản 8mm : Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 8mm

Mẫu sàn gỗ Vario 12mm bản nhỏ

1. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 117-BN
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 117-BN bản 12mm bản nhỏ - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 117-BN 12mm bản nhỏ - ghép sản phẩm

2. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 123-BN
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 123-BN bản 12mm bản nhỏ - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 123-BN 12mm bản nhỏ - ghép sản phẩm
 
3. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 128-BN
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 128-BN bản 12mm bản nhỏ - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 128-BN 12mm bản nhỏ - ghép sản phẩm

4. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 131-BN
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 131-BN bản 12mm bản nhỏ - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 131-BN 12mm bản nhỏ - ghép sản phẩm

5. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 132-BN
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 132-BN bản 12mm bản nhỏ - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 132-BN 12mm bản nhỏ - ghép sản phẩm

Mẫu sàn gỗ Vario 12mm bản lớn

6. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 117
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 117 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 119 12mm bản lớn - ghép sản phẩm

7. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 119
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 119 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 119 12mm bản lớn - ghép sản phẩm

8. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 121
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 121 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 121 12mm bản lớn - ghép sản phẩm

9. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 123
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 123 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 123 12mm bản lớn - ghép sản phẩm

10. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 124
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 124 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 124 12mm bản lớn - ghép sản phẩm

11. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 126
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 126 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 126 12mm bản lớn - ghép sản phẩm

12. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 128
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 128 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia O 128 12mm bản lớn - ghép sản phẩm
13. Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia T 15
 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia T 15 bản 12mm bản lớn - Bề mặt 
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia bản 12mm
Mẫu sàn gỗ Vario Malaysia T 15 12mm bản lớn - ghép sản phẩm

*Lưu ý : Mẫu sàn gỗ Vario phiên bản 8mm khách hàng tham khảo được Gia Hoàng chụp thực tế dưới điều kiện ánh sáng tự nhiên ( Mặt trời ). Màu sắc sàn gỗ có độ chuẩn tương đối khách hàng sẽ được tham khảo mẫu thực tế khi có nhu cầu lắp đặt sản phẩm.
 
Gia Hoàng

Bài viết khác

Hotline Hotline