Mẫu sàn gỗ Đức Elesgo bản 8mm

Mẫu sàn gỗ Đức Elesgo bản 8mm

Sàn gỗ Đức ELESGO được sản xuất bởi tập đoàn HDM với tiêu chí mang đến những sản phẩm sàn gỗ công nghiệp hoàn hảo nhất đến từ Châu Âu. Gia Hoàng xin gửi đến khách hàng các mẫu sàn gỗ ELESGO bản 8mm hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Sàn gỗ Đức ELESGO được sản xuất bởi tập đoàn HDM với tiêu chí mang đến những sản phẩm sàn gỗ công nghiệp hoàn hảo nhất đến từ Châu Âu. Gia Hoàng xin gửi đến khách hàng các mẫu sàn gỗ ELESGO bản 8mm hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Quy cách : 1294 x 185 x 8 mm
Class : 32
Bề mặt: AC4
Đóng hộp : 8 Pcs lắp 1,92m2
Sản xuất : Germany ( Đức ).

1. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-201
 
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-201 bản 8mm - Bề mặt

Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-201 bản 8mm - Ghép sản phẩm

2. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-202
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-202 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-202 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-202 bản 8mm - Ghép sản phẩm

3. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-203
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-203 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-203 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-203 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-203 bản 8mm - Ghép sản phẩm

4. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-204
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-204 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-204 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-204 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-204 bản 8mm - Ghép sản phẩm

5. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-205
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-205 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-205 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-205 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-205 bản 8mm - Ghép sản phẩm

6. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-214
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-214 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-214 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-214 bản 8mm - Ghép sản phẩm

7. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-225
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-225 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-225 bản 8mm - Ghép sản phẩm

8. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-241
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-241 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-241 bản 8mm - Ghép sản phẩm
9. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-243
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-243 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-243 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-243 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-243 bản 8mm - Ghép sản phẩm

10. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-247
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-247 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-247 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-247 bản 8mm - Ghép sản phẩm

11. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-259
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-259 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-259 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-259 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-259 bản 8mm - Ghép sản phẩm

12. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-260
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-260 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-260 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-260 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-260 bản 8mm - Ghép sản phẩm

13. Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-273
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-273 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-273 bản 8mm - Bề mặt
Mẫu sàn gỗ Đức ELESGO 774-201 bản 8mm
Mẫu sàn gỗ ELESGO 774-273 bản 8mm - Ghép sản phẩm
Ngoài ra khách hàng có thể xem thêm mẫu sàn gỗ ELESGO Germany 8.7mm mặt bóng cao cấp:
Sàn gỗ Elesgo Germany 8.7mm mặt bóng cao cấp
*Lưu ý : Mẫu sàn gỗ ELESGO ĐỨC phiên bản 8mm khách hàng tham khảo được Gia Hoàng chụp thực tế dưới điều kiện ánh sáng tự nhiên ( Mặt trời ). Màu sắc sàn gỗ có độ chuẩn tương đối khách hàng sẽ được tham khảo mẫu thực tế khi có nhu cầu lắp đặt sản phẩm.
Gia Hoàng

Bài viết khác

Hotline Hotline