Bảng Giá Sàn Gỗ Tự Nhiên Tháng 12-2014

Bảng Giá Sàn Gỗ Tự Nhiên Tháng 12-2014

Bảng Giá Ván Lót Sàn Tự Nhiên Cao Cấp cập nhật tháng 12-2014 của công ty Sàn Gỗ Gia Hoàng áp dụng bảng giá sàn gỗ trong tháng 12-2014 đến khi có cập nhật giá mới nhất.

Bảng Giá Ván Lót Sàn Tự Nhiên Cao Cấp cập nhật tháng 12-2014 của công ty Sàn Gỗ Gia Hoàng áp dụng bảng giá sàn gỗ trong tháng 12-2014 đến khi có cập nhật giá mới nhất.

Giá bán lẻ thị trường áp dụng cho khách hàng lắp đặt trên 50 m2 sàn gỗ


 
BẢNG GIÁ SÀN GỖ TỰ NHIÊN 12-2014

 
 
Sàn gỗ tự nhiên được cung cấp rõ ràng về nguồn gốc đơn vị sản xuất đi kèm với phụ kiện của các loại sàn gỗ khác nhau . Vui lòng liên hệ Gia Hoàng để biết thêm chi thiết

1.Bảng Giá Sàn gỗ tự nhiên căm xe

 
STT Sản phẩm Đơn Giá / m2
1 Sàn gỗ căm xe 15 x 90 x 900 880.000 VNĐ
2 Sàn gỗ căm xe 15 x 90 x 750 850.000 VNĐ
3 Sàn gỗ căm xe 15 x 90 x 600 830.000 VNĐ
4 Sàn gỗ căm xe 15 x 90 x 450 735.000 VNĐ
5 Sàn gỗ căm xe màu 15 x 90 x 900 785.000 VND
6 Sàn gỗ căm xe màu 15 x 90 x 750 760.000 VNĐ
7 Sàn gỗ căm xe màu 15 x 90 x 600 741.000 VNĐ
8 Sàn gỗ căm xe màu 15 x 90 x 450 710.000 VNĐ
9 Sàn gỗ căm xe FJ 15 x 90 x 900 555.000 VNĐ
10 Sàn gỗ căm xe FJ 15 x 90 x 750 550.000 VNĐ
11 Sàn gỗ căm xe FJ 15 x 90 x 600 550.000 VNĐ
12 Sàn gỗ căm xe FJ 15 x 90 x 450 605.000 VNĐ
13 Sàn gỗ căm xe LN 15 x 120 x 900 570.000 VNĐ
14 Sàn gỗ căm xe LN 15 x 120 x 750 550.000 VNĐ
15 Sàn gỗ căm xe LN 15 x 120 x 600 505.000 VNĐ
16 Sàn gỗ căm xe FJL 15 x 120 x 900 580.000 VNĐ
17 Sàn gỗ căm xe FJL 15 x 120 x 450 580.000 VNĐ


2.Bảng Giá Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu
 
STT Sản Phẩm Đơn Giá/m2
1 Sàn gỗ Chiu Liu 15 x 90 x 900 965.000 VNĐ
2 Sàn gỗ Chiu Liu 15 x 90 x 750 920.000 VNĐ
3 Sàn gỗ Chiu Liu 15 x 90 x 600 880.000 VNĐ
4 Sàn gỗ Chiu Liu 15 x 90 x 450 790.000 VNĐ
5 Sàn gỗ Chiu Liu LN 15 x 120 x 600 600.000 VNĐ
6 Sàn gỗ Chiu Liu FJL 15 x 120 x 900 700.000 VNĐ


3.Bảng Giá Sàn Gỗ tự nhiên Giáng Hương
 
STT Sản phẩm Đơn Giá/m2
1 Sàn gỗ Hương 15 x 90 x 900 1.445.000 VNĐ
2 Sàn gỗ Hương 15 x 90 x 750 1.375.000 VNĐ
3 Sàn gỗ Hương 15 x 90 x 600 1.285.000 VNĐ
4 Sàn gỗ Hương 15 x 90 x 450 1.225.000 VNĐ
5 Sàn gỗ Hương  FN 15 x 120 x 600/750 925.000 VNĐ
6 Sàn gỗ Hương  FJ 15 x 120 x 900/750-600-450 850.000 VNĐ
7 Sàn gỗ Hương  FJL 15 x 120 x 900 755.000 VNĐ

4.Bảng Giá Sàn Gỗ Sồi
 
STT Sản phẩm Đơn Giá / m2
1 Sàn gỗ Sồi 15 x 90 x 900 747.000 VNĐ
2 Sàn gỗ Sồi 15 x 90 x 750 725.000 VNĐ
3 Sàn gỗ Sồi 15 x 90 x 600 679.000 VNĐ
4 Sàn gỗ Sồi 15 x 90 x 450 628.000 VNĐ
5 Sàn gỗ Sồi FJ 15 x 90 x 900 485.000 VNĐ
6 Sàn gỗ Sồi LN 15 x 120 x 900 595.000 VNĐ
7 Sàn gỗ Sồi FJL 15 x 120 x 900 560.000 VNĐ
8 Sàn gỗ Sồi ENGINEER 15 x 120 x 900 835.000 VNĐ
9 Sàn gỗ Sồi ENGINEER 15 x 90 x 900 780.000 VNĐ
10 Sàn gỗ Sồi Trắng 15 x 120 x 900 900.000 VNĐ
11 Sồi Engineer mặt ghép 6zeem 15 x 125 x 910 580.000 VNĐ


5.Bảng Giá Gỗ Đỏ tự nhiên
 
STT Sản Phẩm Đơn giá / m2
1 Gỗ đỏ nam phi 15 x 120 x 1000 1.260.000 VNĐ
2 Gỗ đỏ nam phi 15 x 120 x 1200 1.280.000 VNĐ
3 Gỗ đỏ nam phi 15 x 90 x 900 1.180.000 VNĐ
4 Gỗ đỏ nam phi 15 x 90 x 750 1.160.000 VNĐ

6.Bảng Giá Sàn gỗ cà chít tự nhiên 
 
STT Sản Phẩm Đơn giá m2
1 Ván sàn Cà Chít 15 x 90 x 900 /1200 726.000 VNĐ
2 Ván sàn Cà Chít 15 x 90 x 750 706.000 VNĐ
3 Ván sàn Cà Chít 15 x 90 x 600 679.000 VNĐ
4 Ván sàn Cà Chít 15 x 90 x 450 655,000 VNĐ
5 Ván sàn Cà Chít FJ 15 x 120 x 900 455.000 VNĐ
6 Ván sàn Cà Chít LN15 x 120 x 900 460.000 VNĐ
7 Ván sàn Cà Chít FJL 15 x 120 x 1200 464.000 VNĐ

7.Bảng Giá Sàn Gỗ Cao Su
 
STT Sản Phẩm Đơn Giá
1 Gỗ cao su ốp trần FJL 13 x 150 x 1820 363.000 VNĐ
2 Sàn gỗ cao su FJL 13 x 150 x 1820 363.000 VNĐ
3 Sàn gỗ cao su Soid 15 x 90 x 900 / 950 450.000 VNĐ
4 Sàn gỗ cao su Soid 15 x 90 x 450 / 500 430.000 VNĐ


8.Bảng Giá Sàn gỗ Tràm
 
STT Sản Phẩm Đơn Giá
1 Sàn gỗ Tràm  705.000 VNĐ
 


Giá  trên bao gồm giá vật tư sàn gỗ
Giá sàn gỗ có thể thay đổi theo thời giá vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.
Gia Hoàng

Bài viết khác

Hotline Hotline