Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Mẫu mã và bảng báo giá sàn gỗ Kosmos New mới nhất 2019 được sản xuất tại Việt Nam cung ứng đến các khách hàng, đại lý trực thuộc tại khu vực HCM. Báo giá được tính trực tiếp tại kho sàn gỗ Gia Hoàng, có giá trị hiệu lực từ khi nay cho đến khi có thông cáo mới nhất.

Mục lục
  1. Giá sàn gỗ Kosmos New 8mm bản nhỏ
  2. Giá sàn gỗ Kosmos New 8mm bản lớn
  3. Giá sàn gỗ Kosmos New 12mm


Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : Sàn gỗ Kosmos New
Sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 15 năm
Tiêu Chuẩn: AC4 - E1 - B1

 

MẪU MÃ BẢNG GIÁ SÀN GỖ KOSMOS NEW

 

1/ Giá Sàn gỗ Kosmos New 8mm bản nhỏ :

 

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M190 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M191 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M192 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M193 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M194 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M195 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M196 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Kosmos New M197 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

 

2/ Sàn gỗ Kosmos New 8mm bản lớn :

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S290 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S291 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S292 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S293 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S294 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S296 - Made in Viet Nam– Giá : 190.000 VNĐ/m2

3/ Sàn gỗ Kosmos New 12mm :

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1880 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

 

 

 

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1881 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1882 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1883 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1884 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1886 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1887 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1888 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1889 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1890 - Made in Viet Nam– Giá : 240.000 VNĐ/m2
 

Sàn Gỗ Gia Hoàng

Bài viết khác

Hotline Hotline